Sườn cừu cắt kiểu pháp – Lamb Rack Chop France Style

Sườn cừu cắt kiểu pháp – Lamb Rack Chop France Style

Mã sản phẩm: HH.SCCKP Danh mục: ,

Mô tả ngắn:

Thông tin Chi tiết sản phẩm