Đùi cừu có xương dài – Lamb leg Bonein Chump on

Đùi cừu có xương dài – Lamb leg Bonein Chump on

Mã sản phẩm: HH.ĐCCXD Danh mục: ,

Mô tả ngắn:

Thông tin Chi tiết sản phẩm