Đầu thăn ngoại – Rib eye

Đầu thăn ngoại – Rib eye

Mã sản phẩm: HH.ĐTNBU Danh mục: ,

Mô tả ngắn:

Thông tin Chi tiết sản phẩm