Đầu thăn ngoại bò Wagyu Mỹ BMS 7-8+

Đầu thăn ngoại bò Wagyu Mỹ BMS 7-8+

Mã sản phẩm: 7828USFE Danh mục: ,

Mô tả ngắn:

Thông tin Chi tiết sản phẩm

You're viewing: Đầu thăn ngoại bò Wagyu Mỹ BMS 7-8+ 2,950,000 /KG
Thêm vào giỏ hàng