Cốt lết cừu – Lamb shortloin

Cốt lết cừu – Lamb shortloin

Mã sản phẩm: HH.CLC Danh mục: ,

Mô tả ngắn:

Thông tin Chi tiết sản phẩm